Föreläsningsanteckningar tillgängliga (2018-05-29)

Föreläsningsanteckningarna från föreläsningen "Att vara SÄBO-läkare i palliativ vård" den 8 november finns nu tillgängliga för nedladdning.