Informationsmöte om vad Palliativt kunskapscentrum kan erbjuda den kommunala äldreomsorgen i Stockholms län (2015-09-17)

Den 22 oktober 2015 bjuder Palliativt Kunskapscentrum (PKC) in till ett informationsmöte om vårt uppdrag och om hur vi kan hjälpa olika verksamheter i sitt arbete för att utveckla och säkra kommunernas palliativa vård.

PKC tillhandahåller utbildningar med stöd av en pedagogisk modell. Utbildningar ges som föreläsningar/workshops, kurser med fysiska träffar samt webbutbildningar.

Datum

Torsdag 22 oktober 2015

Tid

14.30-16.30

Plats

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Målgrupp

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, chefer och beslutsfattare   inom kommunerna i Stockholms län

Medverkande

Peter Strang, vetenskaplig ledare, PKC
Fredrik Sandlund, t f verksamhetschef, PKC
IngeliSimmross, utbildningsledare för Palliativa Ombud
Elisabeth Bergdahl, webbutbildning Palliativ vård och omsorg

Anmälan

Via mejl till pkc@sll.se senast 19 oktober

Information

Vid eventuella frågor, kontakta marie-louise.ekestrom@sll.se

Ladda ner inbjudan här.