Skriv ut den här sidan

Aspekter på nutrition i palliativ vård med fokus på ätsvårigheter vid cancer i munhåla och svalg inklusive vård vid PEG/gastrostomier

PKC bjuder i samarbete med Stockholms Sjukhem in till en kostnadsfri föreläsning om nutrition i palliativ vård.

Nutritionsbehandling inom palliativ vård syftar till att ge patienten bästa möjliga välbefinnande. Ett tillräckligt energi- och näringsintag är viktigt, speciellt i det tidiga palliativa skedet då extra kraft behövs för att orka med den onkologiska behandlingen.

Detta utbildningstillfälle kommer att fokusera på patienters ätsvårigheter vid tumör i munhåla och/eller svalg samt på nutrition via PEG/gastrostomier och parenteral nutrition.

Inbjudan samt schema och lärandemål i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Torsdag 11 februari 2016 kl.12.45-16.00

Plats

Magnus Huss-aulan, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22

Målgrupp

I första hand läkare, sjuksköterskor och dietister men övriga teammedlemmar är välkomna som är:

  • Landstingsanställda/privata vårdgivare med landstingsavtal
  • Anställda i samfinansierande kommuner; Danderyd, Ekerö, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Solna och Vaxholm

Medverkande

  • Katarina Wikman, leg dietist, Dietistkliniken Solna, placering onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset
  • Helena Ullgren, specialistsjuksköterska i onkologi, samordnande kontakt, sjuksköterska huvud- och halscancer, Regionalt cancercentrum Stockholm — Gotland
  • Erika Berggren, distriktsköterska, doktorand, vårdutvecklingsledare, Akademiskt Primärvårdscentrum och PKC

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerats.

Senast ändrad: 2016-03-22