Skriv ut den här sidan

Palliativ vård för läkare på akutsjukhus

PKC bjuder in till en kostnadsfri heldagsutbildning. Dagen är ett samarbete mellan PKC (Palliativt kunskapscentrum) och RCC Stockholm-Gotland (Regionalt Cancercentrum).

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Fredagen den 22 september 2017 kl. 08.30-16.15

Plats

Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46. Polhemssalen, 1 tr.

Syfte

Att ge praktisk ”hands-on”-kunskap om handläggningen av patienter i palliativ fas. Särskilt fokus kommer att ligga på cancerpatienternas problematik.

Lärandemål

  1. Att kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård
  2. Att ha kunskap om principer och praktiska råd kring palliativ symtomlindring vid svår smärta, illamående, andnöd och depression.
  3. Att ha kunskap om att initiera och genomföra brytpunktssamtal och diskutera möjliga svårigheter och lösningar.

Målgrupp

Akutsjukhusets läkare, från alla kliniska specialiteter: onkologer, kirurger, urologer, lungmedicinare, hematologer, invärtesmedicinare, ÖNH-läkare och övriga akutspecialiteter. Heldagsseminariet vänder sig i första hand till underläkare, ST-läkare och nyblivna specialister, men alla är välkomna.

Utbildningen ges för

  • Landstingsanställda/privata vårdgivare med landstingsavtal
  • Anställda i samfinansierande kommuner; Danderyd, Ekerö, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Solna, Stockholm och Vaxholm.

Kursintyg

Kursintyg lämnas till läkare som deltagit hela dagen.

Program

08.30 – 09.00 Registrering (med tanke på kursintyg)
09.00 - 09.10 Introduktion om RCC och PKC
09.10 – 09.40 Ett palliativt synsätt och olika behov i livets slutskede. När börjar den palliativa fasen? – Tidig eller sen fas?
09.40 – 10.00 Smärta, introduktion
10.00 – 10.20 – FIKA –
10.20 – 11.00 Smärtbehandling i palliativ vård: Smärttyper. Smärta av ångest. Val av preparat. Dosering.
11.00 – 11.15 – PAUS –
11.15 – 12.00 Smärta (forts.): Hands-on, tips vid svåra fall.
12.00 – 13.00 – LUNCH –
13.00 – 13.30 Illamående vid spridd cancer samt i döendefasen
13.30 – 14.00 Kortison mot cancersymtom (smärta, illamående, trötthet, andnöd osv.).
14.00 – 14.20 – FIKA –
14.20 – 15.00 Oro, ångest, dödsångest, depression i palliativ vård. Bakgrund. Praktiska tips.
15.00 - 15.15 – BENSTRÄCKARE –
15.15 – 16.00 Brytpunktssamtal: Hur gör man? Vad vill patient och anhöriga veta? Vill alla prata? Brytpunktssamtal med ångestfylld patient – praktiska tips.
16.00 – 16.10 Summering och kursutvärdering
16.10 – 16.15 Utdelning av kursintyg

Medverkande

  • Gabriella Frisk – onkolog, verksam inom palliativ medicin, ASIH Stockholm Södra, Nacka
  • Peter Strang – onkolog, professor i palliativ medicin (KI och Stockholms sjukhem), vetenskaplig ledare för PKC
  • Helena Adlitzer – sjuksköterska, processledare för palliativ cancervård vid RCC
  • Fredrik Sandlund – (moderator) verksamhetschef PKC

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerats. (2017-09-14)

Senast ändrad: 2017-09-14