Skriv ut den här sidan

Utbildningar för läkare

Palliativt kunskapscentrum erbjuder vissa utbildningar specifikt för läkare. Från och med i hösten 2018 kommer det finnas två olika utbildningar/kurser där målgruppen är läkare och som kommer att återkomma varje termin.

Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål

Kursen är för ST-läkare inom de flesta specialiteter som vill uppnå målbeskrivningen enligt delmål B5 inom palliativ medicin. Utbildningen är under 2 dagar och kostnaden är satt till 2000 kr exkl. moms. Kursintyg på Socialstyrelsens blankett utfärdas.

De nödvändiga samtalen – kurs i samtalskonst för läkare

Utbildningen genomförs i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund. Kursen är för specialister och ST-läkare. Kursen uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8 för hela delmål b1 samt för momentet respektfullt bemötande inom delmål a2 och momentet genomföra brytpunktsamtal inom delmål b5. Utbildningen äger rum under 2 dagar och kostnaden är satt till 7000 kr. Kursintyg utfärdas.

Att vara SÄBO-läkare i palliativ vård

En utbildning i basal palliativ vård, som i första hand riktar sig till läkare arbetandes på SÄBO (särskilda boenden). Utbildningen tar upp vanliga symtom och ger behandlingstips. Eftersom många somatiskt sjuka äldre även har inslag av demens i sin sjukdomsbild, kommer även palliativ vård vid demenssjukdom att diskuteras.

Datum: 8 november 2018