Skriv ut den här sidan

Utbildningar för läkare

Palliativt kunskapscentrum erbjuder utbildningar för läkare, i 1- och 2-dagarsvarianter.

För läkare inom olika specialiteter finns ibland ett behov av utbildningstillfällen i praktisk ”hands-on”-kunskap, både när det gäller behandling av symtom som smärta, andnöd, illamående och ångest, men också när det gäller förmågan att identifiera palliativa behov och att initiera brytpunktssamtal. För ST-läkare finns dessutom ett formellt krav att genomgå kurser som ger kompetens motsvarande de lärandemål som fastställts som b5-nivå i palliativ medicin.

ST-läkare och underläkare

Eftersom ST-utbildningarna sedan 2015 är målstyrda, finns det ingen fastställd kurslängd, behovet av fördjupning styrs av specialiteten (inom vissa specialiteter möter man oftare patienter i palliativ fas, än inom andra specialiteter), i samråd med handledare och studierektor.

PKC erbjuder därför två alternativ: dels en 1-dags utbildning, dels en 2-dagars utbildning. Båda utbildningarna följer de lärandemål som uppställts av Socialstyrelsen, men 2-dagars utbildningen är mera utförlig.

1-dagsutbildning i palliativ vård för läkare

Datum: 25 maj 2018

Målgrupper:

  • ST läkare inom de specialiteter där en 1-dagsutbildning bedöms vara tillräcklig (i specialiteter där man sällan handlägger patienter i palliativ fas)
  • ST läkare inom andra specialiteter med större behov, där denna utbildning kan vara en del av de formella b-5 målen, tillsammans med andra kurser eller förkunskaper.
  • Övriga underläkare (t.ex. AT-läkare) eller specialister som önskar uppdatera sina kunskaper.

Kursintyg utfärdas på PKC-papper, efter genomgången utbildning. Fullständig närvaro krävs.

Den enskilde ST- läkaren bedömer sedan i samråd med sin handledare/ studierektor om kursen räcker som b5 mål eller som delmoment för att uppnå b-5 målen.

2-dagarsutbildning i palliativ vård för läkare

Datum: 23-24 oktober 2018

Kursen har samma lärandemål som 1-dagsutbildningen, men är mer utförlig. SFPM (Svensk Förening för Palliativ Medicin) rekommenderar 2 eller 3 dagars kurser för de flesta specialiteter.

Målgrupp:

  • ST-läkare inom de specialiteter där en 2-dagarsutbildning behövs för att uppnå reell kompetens i enlighet med målbeskrivningen för b-5 målen inom palliativ medicin för läkare. Lämpliga specialiteter är t.ex. allmänmedicin, geriatrik, onkologi, lungmedicin, kirurgi, men ST läkare från alla kliniska specialiteter är förstås välkomna.

Kursintyg utfärdas på Socialstyrelsens blankett för ST-läkare, efter genomförd utbildning. Fullständig närvaro krävs.