Skriv ut den här sidan

2-dagarsutbildning i palliativ vård för läkare

PKC anordnar en utbildning för ST-läkare.

Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål

Datum: 23-24 oktober
Plats: Norra Latin, City Conference Centre, Drottninggatan 71 B, Stockholm 

Utbildningen är kostnadsfri och förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin.

Program:

Enligt målbeskrivningen för nivå B5 inom området palliativ medicin för ST-läkare. Den specialistkompetenta läkaren ska

  • kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård i livets slutskede
  • kunna genomföra brytpunktssamtal med patienter och närstående
  • kunna tillämpa grundläggande principer för palliativ symtomlindring med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov

Dagarna kommer fokusera på hur man initierar palliativ vård, hur man genomför brytpunktssamtal, samt hands-on kunskap kring symtomlindring (t.ex. smärtbehandling, illamående, dyspné och andningssvikt, oro, ångest, depression, kortisonanvändning vid symtom). Praktiska frågeställningar om palliativ vård i hemmet kommer också att beröras.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 10 oktober 2018.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Arbetsplats/Vårdcentral
Studierektor
Specialkost
Nyhetsbrev