Skriv ut den här sidan

Att vara SÄBO-läkare i palliativ vård

PKC bjuder in till en kostnadsfri utbildning om att vara SÄBO-läkare i palliativ vård.

Patienter på särskilda boenden (SÄBO) är som regel multisjuka i en kronisk fas, men det finns en tidpunkt när sjukdomen börjar bli övervägande palliativ - då måste man som läkare inse att målen är delvis annorlunda och man bör kommunicera det både till patienten, personalen och till närstående.

I den palliativa fasen behöver man bedöma hela sjukdomsbilden, där det kan finnas både fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Under utbildningen tar vi upp vanliga symtom och ger behandlingstips. Eftersom många somatiskt sjuka äldre även har inslag av demens i sin sjukdomsbild, kommer även palliativ vård vid demenssjukdom att diskuteras.

Vidare tar utbildningen upp döendet och de sista dygnen: 

  • Vilka läkemedel sätter man ut?
  • Vilka läkemedel sätter man in?
  • Vad mer behöver man tänka på?

Inbjudan (inklusive program) i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Torsdag 8 november 2018 kl. 12.45–16.00

Plats

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Josabetsalen

Målgrupp

Utbildningen handlar om basal palliativ vård och riktar sig i första hand till läkare som arbetar på SäBo (särskilda boenden), men självklart är även andra läkare välkomna. Inbjudan gäller landstingsanställda/privata vårdgivare med landstingsavtal i Stockholms läns landsting.

Medverkande

Jonas Bergström – Överläkare, geriatriker och specialist i palliativ medicin, Palliativt Centrum, Stockholms Sjukhem.

Lärandemål

  1. Att förstå det palliativa förhållningssättet och betydelsen av samtal
  2. Att kunna initiera symtomlindring samt andra läkaråtgärder i döendefasen

Program

12.45 – 13.00  Registrering
13.00 – 13.05  Välkomna – praktisk info (Fredrik Sandlund)
13.05 – 14.00  Kronisk sjukdom – eller palliativ fas? När börjar den palliativa fasen för multisjuka? Ett palliativt förhållningssätt – vad innebär det för läkaren?
14.00 – 14.30  FIKA
14.30 – 15.15  Vanliga symtom, praktiska tips
15.15 – 15.25  KORT BENSTRÄCKARE
15.25 – 15.55  Döendet: de sista dygnen, vad bör man tänka på? Hur gör man rent praktiskt? Råd och tips!
15.55 – 16.00  Avslutning (Fredrik Sandlund)

OBS

För att seminariet skall bli så användbart som möjligt för er, önskar föreläsaren att ni skickar frågor/kommentarer i förväg, om ni har sådana. Maila i så fall frågorna till pkc.slso@sll.se

Anmälan

Sista anmälningsdatum har passerats. (2018-11-07)