Skriv ut den här sidan

De nödvändiga samtalen – läkare (maj 2019)

Att samtala med patienter med livshotande sjukdomar

Inbjudan till en tvådagarsutbildning för läkare. Utbildningen ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund och Karolinska institutet.

Målet med utbildningen är att deltagarna skall:

  • bli tryggare i rollen som ledare av svåra samtal
  • ha lärt sig konkreta kommunikationsverktyg med fokus på att ge diagnosbesked, brytpunktssamtal samt samtal om döden
  • ha fått förutsättningar för fortsatt personligt lärande i sin professionella vardag.

Kursen uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8 för hela delmål b1 samt för momentet respektfullt bemötande inom delmål a2 och momentet genomföra brytpunktssamtal inom delmål b5.

 

Datum

23–24 maj 2019

Plats

Karolinska institutet

Målgrupp

Läkare som möter patienter med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska förluster.

Upplägg och arbetssätt

Gruppen består av ca 14 deltagare och leds av två handledare. Det centrala i upplägget och pedagogiken är praktisk samtalsträning i strukturerad form med skådespelare i kombination med samtalsstrukturer och verktyg baserade på boken ”Mastering communication with seriously ill patients”.

Under kursen varvas teoripass, träning och reflektion utifrån synsättet att inlärning sker effektivast genom att integrera teoretiska kunskaper med reflektion över egna upplevelser. Teorigenomgångar sker i helgrupp och samtalsträningen i två mindre grupper ledda av en handledare och en skådespelare.

Stor vikt läggs vid gemensam och enskild reflektion. Syftet med pedagogiken är att skapa förutsättningar för ett personligt lärande utifrån generella kunskaper om samtalsmetodik och bemötande. Deltagarna förutsätts bidra med egna erfarenheter och exempel från sin kliniska verksamhet. Att skapa ett förtroendefullt klimat i gruppen är därför en viktig del av arbetssättet.

Kursledare och skådespelare

Anders Danielsson är kursansvarig och leder utvecklingen av DNS och andra kommunikationskurser inom Palliativt utvecklingscentrum i Lund. Anders är gestaltpsykoterapeut och konsult med inriktning på utbildning och träning i ledarskap och kommunikation i arbetslivet, och arbetar även med handledning individuellt och i grupp. Han har även flerårig erfarenhet som mentalskötare inom psykiatrin i Stockholm och grundläggande utbildning i KBT och ACT.

Anna Wrangsjö är specialist i onkologi och har en grundutbildning i psykoterapi och en specialistutbildning i ACT. Anna har jobbat på bröstmottagningen på onkologen och har även cancerpatienter i patienter och samtalsgrupper med palliativa patienter. Hon jobbar nu främst med cancerrehabilitering av både kurativa och palliativa patienter. Anna har varit kursledare för De Nödvändiga Samtalen de senaste tre åren.

Skådespelare är Jan Halling och Jarinja Thelestam Mark. Båda har varit med i framtagandet av konceptet och har medverkat i flertalet genomförda kurser.

Medarbetare från Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län kommer också finnas med under utbildningen.

Kurslitteratur

Mastering communication with seriously ill patients. Balancing Honesty with Empathy and Hope” av Anthony Back m fl.

Kostnad

7000 kr inkl. kursbok och kursmaterial.

Boende

Boende ordnar deltagarna själva.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 9 maj 2019.

Läs mer om hur PKC hanterar personuppgifter

Förnamn*
Efternamn*
E-postadress*
Titel/Yrke*
Arbetsplats
Studierektor
Specialkost
Fakturaadress*
Nyhetsbrev