Skriv ut den här sidan

Vårt uppdrag

Det palliativa kunskapscentrumets syfte är att utgöra en kunskapsbank för palliativa frågor.

Uppdragen kan delas upp i följande:

  • Sammanställa kunskap, från aktuell forskning och utvecklingsarbete, så att forskningsresultat omsätts till praktik.
  • Informera, utbilda, utveckla/driva palliativa frågor, stöd och rådgivning för att sprida och öka kunskapen om palliativ vård hos alla personalgrupper som vårdar patienter i behov av palliativ vård .

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län är samfinansierat mellan Stockholms län och kommunerna Danderyd, Ekerö, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Salem, Solna, Stockholms stad och Tyresö.

Om Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län