Information till kommunerna

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län samfinansieras av Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

För närvarande är följande kommuner med i samägande av Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Tyresö och Vaxholm.

Varför behövs PKC och ökad kunskap om palliativ vård?

Personal som arbetar inom kommunens vård och omsorg möter ofta personer i hög ålder, och med allvarliga kroniska sjukdomar. Medarbetarna har stor kompetens att sköta personer med kronisk sjukdom, men kan ändå känna sig obekväma när den kroniska sjukdomen övergår i en palliativ fas och döden är förväntad inom en överskådlig tid. Hur gör man då, hur pratar man med personen och deras närstående? Hur ser behoven ut?

Palliativ vård fokuserar på lindring av smärta och andra besvärande symtom, men också på olika former av stöd för att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Kunskap om palliativ vård bidrar också till ett tydligt fokus på teamarbete vilket är viktigt för en god vård men också för en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Vad får man tillgång till när man är samfinansiär av PKC?

 • Utbildning – Palliativa ombud (3-dagarsutbildning) – i kommunen
  Målgrupp: gärna blandade yrkesgrupper och verksamhetsområden
  Utbildning av palliativa ombud i kommunen
 • Nätverk och kunskapsdag – 1 heldag för de palliativa ombuden i Stockholms län– varje vår
  (2 dagar som upprepas) – centralt i Stockholm
 • Fortbildning av de Palliativa ombuden - centralt i Stockholm
  - smärta, start hösten 2020
  - de existentiella frågorna, start hösten - 2020
  - närstående - start 2021
  - reflektion – 2021
 • Endagsutbildning för personal inom LSS i samarbete med Forum Carpe – centralt i Stockholm
 • Fortbildning av HSL-personal på vård- och omsorgsboenden (1-dagsutbildning)
  Innehåll: Symtomkontroll, tecken på tidig och sen palliativ fas, teamarbete m.m.
 • Palliativ vård i det ordinära boendet - Fortbildning av hemtjänstpersonal, biståndsbedömare och primärvårdens hemsjukvård
 • Stöd i samband med t.ex. lokala vårdutvecklingsprojekt och uppföljning av kvalitetsregister.
 • Kostnadsfria seminarier, utbildningsdagar och PKC-dagen
 • Webbutbildningar, videoföreläsningar, Nyhetsbrev m.m.

För mer information se folder i marginalen.

Kontakt med PKC

Om du som representant för kommunen har frågor om vad det innebär att vara samfinansiär eller vill skriva avtal för samfinansiering maila oss då på pkc.slso@sll.se så tar verksamhetschef Fredrik Sandlund
kontakt med er. Det går också bra att kontaka Fredrik direkt på fredrik.sandlund@sll.se