Information till kommunerna

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län samfinansieras av Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

För närvarande är följande kommuner med i samägande av Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Tyresö, Upplands-Bro, Vallentuna och Vaxholm.

Varför behövs PKC och ökad kunskap om palliativ vård?

Personal som arbetar inom kommunens vård och omsorg möter ofta personer i hög ålder, och med allvarliga kroniska sjukdomar. Medarbetarna har stor kompetens att sköta personer med kronisk sjukdom, men kan ändå känna sig obekväma när den kroniska sjukdomen övergår i en palliativ fas och döden är förväntad inom en överskådlig tid. Hur gör man då, hur pratar man med personen och deras närstående? Hur ser behoven ut?

Palliativ vård fokuserar på lindring av smärta och andra besvärande symtom, men också på olika former av stöd för att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Kunskap om palliativ vård bidrar också till ett tydligt fokus på teamarbete vilket är viktigt för en god vård men också för en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Vad får man tillgång till när man är samfinansiär av PKC?

 • Utbildning av Palliativa ombud (3-dagarsutbildning)
  Plats: I kommunen
  Målgrupp: Gärna blandade yrkesgrupper och verksamhetsområden
  Läs mer: Utbildning av palliativa ombud i kommunen
 • Nätverk och kunskapsdag (1 heldag varje vår, val på två datum)
  Plats: Centralt i Stockholm
  Målgrupp: Palliativa ombud i Stockholms län
 • Fortbildning av de Palliativa ombuden
  Plats: Digitala utbildningar
  - Smärta, start hösten 2021
  - De existentiella frågorna, start våren 2021
  - Närstående – tidpunkt ej fastställd
  - Utbildning av reflektionsledare – start pilot 2021
 • Endagsutbildning för personal inom LSS i samarbete med Forum Carpe
  Plats: Centralt i Stockholm
 • Fortbildning av HSL-personal på vård- och omsorgsboenden (1-dagsutbildning)
  Plats: Digital utbildning, start hösten 2021
  Innehåll: Symtomkontroll, tecken på tidig och sen palliativ fas, teamarbete m.m.
 • Palliativ vård i det ordinära boendet – Fortbildning av hemtjänstpersonal
  Plats: Webbutbildning, start hösten 2021
 • Stöd i samband med t.ex. lokala vårdutvecklingsprojekt och uppföljning av kvalitetsregister
 • Kostnadsfria seminarier, utbildningsdagar och PKC-dagen
 • Webbutbildningar, videoföreläsningar, Nyhetsbrev m.m.

För mer information se folder i marginalen.

Kontakt med PKC

Om du som representant för kommunen har frågor om vad det innebär att vara samfinansiär eller vill skriva avtal för samfinansiering kontakta oss då på pkc.slso@sll.se så tar verksamhetschef Fredrik Sandlund
kontakt med er. Det går också bra att mejla Fredrik direkt på fredrik.sandlund@sll.se

Palliativ stödlinje

Cancerrådgivningen finns till för såväl patienter och anhöriga som för dig som arbetar inom SÄBO, den kommunala hemtjänsten eller Primärvårdens basala hemsjukvård.

Cancerrådgivningen erbjuder rådgivning och samtalsstöd via telefon, e-post eller chatt. Tveka inte att kontakta dem om du behöver prata om svåra situationer i ditt arbete.

Telefonnummer: 08-12313800
E-post: cancerradgivningen@sll.se

Ladda ner informationsblad (PDF)

Senast ändrad 2021-06-02