Information till kommunerna

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län samfinansieras av Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

För närvarande är följande kommuner med i samägande av Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholms stad och Tyresö.

Varför behövs PKC och ökad kunskap om palliativ vård?

Personal som arbetar inom kommunens vård och omsorg möter ofta personer i hög ålder, och med allvarliga kroniska sjukdomar. Medarbetarna har stor kompetens att sköta personer med kronisk sjukdom, men kan ändå känna sig obekväma när den kroniska sjukdomen övergår i en palliativ fas och döden är förväntad inom en överskådlig tid. Hur gör man då, hur pratar man med personen och deras närstående? Hur ser behoven ut?

Palliativ vård fokuserar på lindring av smärta och andra besvärande symtom, men också på olika former av stöd för att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Kunskap om palliativ vård bidrar också till ett tydligt fokus på teamarbete vilket är viktigt för en god vård men också för en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Vad får man tillgång till när man är samfinansiär av PKC?

  • Utbildninginsatser på plats i kommunen efter överenskommelse. En satsning som har varit vanlig och mycket uppskattad är utbildning av palliativa ombud för personal inom hemtjänst, vård -och omsorgsboenden, LSS –boenden mm. Utbildningen ges på plats i verksamheterna.
    För mer information om utbildning av palliativa ombud, se Utbildning av palliativa ombud i kommunen
  • Stöd i samband med t.ex. lokala vårdutvecklingsprojekt och uppföljning av kvalitetsregister.
  • Kostnadsfria seminarier, utbildningsdagar och PKC-dagen
  • Webbutbildningar, videoföreläsningar, Nyhetsbrev m.m.

För mer information se folder i marginalen.

Kontakt med PKC

Om du som representant för kommunen har frågor om vad det innebär att vara samfinansiär eller vill skriva avtal för samfinansiering maila oss då på pkc.slso@sll.se så tar verksamhetschef Fredrik Sandlund
kontakt med er. Det går också bra att kontaka Fredrik direkt på fredrik.sandlund@sll.se