Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillfällig tillgänglighetsredogörelse för de externa webbplatserna hos Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för våra webbplatser och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att våra webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Vi arbetar kontinuerligt för att våra webbplatser helt ska uppfylla lagkraven enligt angiven tidsgräns.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation
  • Sidorna ”Lediga jobb” eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra.
  • Det finns vissa inhämtade system till webbplatsen som inte följer tillgänglighetsprinciperna. 
  • Bristande kontrast på flera områden på våra webbplatser

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

e-post: webbsupport.slso@sll.se

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Den här regogörelsen kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsredogörelsens utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa redogörelsen efter dessa.