Medarbetare från Transkulturellt Centrum kommer att leda oss i en workshop som fokuserar på vad vi behöver tänka på i den mångkulturella vården. Ofta går allt bra men ibland är det svårare och kommunikation och samverkan mellan alla berörda sätts på prov.

Efter en introduktion i ämnet kommer vi i mindre grupper att arbeta med konkreta patientfall där det finns utmaningar kopplade till t.ex. kultur och religion. Vi delar våra tankar och erfarenheter med varandra om hur man kan tänka och arbeta och workshopen avslutas med en sammanfattning om vad vi har lärt oss.

Välkommen att skicka konkreta patientfall eller förslag på dilemman och svårigheter som man kan stöta på i vården och omsorgen till pkc.slso@sll.se

Datum

Onsdag den 29 april 2020, kl. 13.00-16.00 (Registrering från kl. 12.30)

Plats

Josabetsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, bottenplan

Målgrupp

Alla yrkesgrupper inom vård och omsorg.

Kostnad

Kostnadsfritt för deltagande från Region Stockholm och samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Tyresö och Vaxholm. För övriga utgår en kostnad på 500kr + moms.

Anmälan

Utbildningstillfället är inställt på grund av utbrottet av covid-19. (2020-03-27)

Vi hoppas vi träffas på någon av våra utbildningar i höst.