Utbildning

På grund av rådande situation ställer vi in alla utbildningar hela april. (2020-03-26)

Vår målsättning är att våra utbildningar motsvarar de behov som finns i Stockholms län, samt att de genomförs på ett sätt som fungerar för verksamheten och individen.

Att arbeta mot våra mål innebär för oss att det är viktigt att arbeta i nätverk. Detta för att hela tiden stämma av vilka behov som finns och hur vi kan hjälpas åt att skapa förändring.

En del av våra utbildningar kommer vara tillgängliga via webb, och så långt det är möjligt kommer vi att använda oss av webbplatsen Lärtorget.

Andra utbildningar kommer att vara i form av seminarier och workshops. Vi kommer också anordna halvdagskonferenser som vi tror kommer bli bra mötesplatser för dig som vill veta mer om palliativ vård.

Vi vill även arbeta fram filmer och bildspel som belyser viktiga ämnen inom den palliativa vården. Dessa ska kunna användas på ett lättillgängligt sätt på en arbetsplats.