Utbildning

PKC erbjuder löpande ett brett utbud av utbildningar på området palliativ vård; såväl traditionella kurser och utbildningsdagar som webbutbildningar och videoföreläsningar.

Vår målsättning är att erbjuda utbildningar som motsvarar de behov som finns i Stockholms län, samt att de genomförs på ett sätt som fungerar för verksamheten och individen.

Att arbeta mot våra mål innebär för oss att det är viktigt att arbeta i nätverk. Detta för att hela tiden stämma av vilka behov som finns och hur vi kan hjälpas åt att skapa förändring.

En del av våra utbildningar kommer vara tillgängliga online i form av webbutbildningar och videoföreläsningar. Så långt det är möjligt använder vi oss av webbplatsen Lärtorget, men även andra plattformar – såsom Youtube – används utefter behov.

Andra utbildningar sker i form av seminarier och workshops, plus vår uppskattade heldagskonferens "PKC-dagen". Vi hoppas alla dessa tillfällen blir bra mötesplatser för dig som vill veta mer om palliativ vård.

På grund av den uppkomna situationen med covid-19 kommer olika möjligheter att delta online även på våra fysiska utbildningar att undersökas och erbjudas.