Att arbeta i palliativ vård – om livskvalité, existentiell kris och coping

  • Startdatum: 2019-03-14 12:45
  • Slutdatum: 2019-03-28 16:30
  • Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Josabetsalen

En tredagars utbildning med fokus på livskvalité, existentiell kris och coping. Vi tror utbildningen kan passa många, men kanske framförallt dig som i arbetet regelbundet möter människor i existentiell kris.

Vi hoppas att utbildningen kan få stor betydelse för dig som medarbetare men naturligtvis också bidra till ett bra omhändertagande av patient och närstående.

Utbildningen är framtagen och hålls av Lisa Sand, socionom och medicine doktor. Lisa har lång erfarenhet av arbete i palliativ vård, är författare till en avhandling om existentiella utmaningar och coping. Hon har också tillsammans med Peter Strang skrivit läroboken ”När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård”.

Under tre eftermiddagar kommer teoretiska föreläsningar att varvas med tid för reflektion, både individuellt och i ”bikupor”. Reflektionen kommer att ha karaktären både av vårdreflektion och av självreflektion.

Inbjudan (inklusive program) i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Torsdagarna 14, 21 och 28 mars 2019, kl. 12.45–16.30

Plats

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Josabetsalen

Målgrupp

  • Alla yrkesgrupper som i sitt arbete möter människor i existentiell kris
  • Landstingsanställda/privata vårdgivare med landstingsavtal
  • Anställda i samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Nacka, Nykvarn, Salem, Solna och Stockholm

Medverkande

Lisa Sand – socionom, med dr.

Lärandemål

  • Beskriva den palliativa vårdens filosofi och innebörden av centrala begrepp som helhetssyn och livskvalité.
  • Känna igen en existentiell kris, beskriva hur denna kan väckas och koppla till vad som kan vara stödjande under en sådan kris.
  • Känna igen vanliga copingstrategier och beskriva copingens funktion.
  • Relatera till vikten av personalstöd och beskriva hur ett sådant stöd kan se ut.

Kostnad

800kr exkl. moms

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerats. (2019-02-01)

Önskar du en plats på reservlistan? Kontakta oss på pkc.slso@sll.se