Observera att föreläsningen är enbart öppen för specialiserade palliativa enheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Föreläsningen ger en beskrivning av hur vi i vården kan arbeta med ”Ditt behov av stöd”, CSNAT, som är en intervention bestående av ett validerat formulär och en personcentrerad process i 5 steg. Interventionen syftar till att identifiera och bemöta närståendes individuella behov av stöd.

Datum

16 dec 2021, kl. 14.30–15.15

Upplägget är 30 minuter föreläsning och 15 minuter för frågor och diskussion.

Föreläsare

Anette Alvariza – professor i palliativ vård, och specialistsjuksköterska i cancervård, vid Palliativt forskningscentrum Ersta Sköndal Bräcke högskola samt vårdutvecklingsledare vid Capio ASIH o palliativ vård, Dalens sjukhus.

Målgrupp

Team som arbetar inom den specialiserade palliativ vården på uppdrag av Region Stockholm.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 24 oktober 2021. Du får en bekräftelse via e-post. Länk skickas ut innan föreläsningen.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev