Roligt och svårt, utvecklande och utmanande. Ett arbete med stor frihet och eget ansvar men där risken också finns att man tar på sig för mycket och bland annat axlar ett ansvar för det som är extra svårt. Dessutom finns förväntningar om att kuratorn ska ge stöd och vägledning inte bara till patienter, närstående utan också till teamet och så ska man orka själv också. Hur ska man få ihop det här!?

Den frågan kommer vi att fördjupa oss under eftermiddagen. Vi arbetar med den existentiella krisen som utgångspunkt – vad är det som väcker den, vilka uttryck kan den ta sig, vilka copingstrategier är vanliga vid den här formen av kris och hur påverkas man av att arbeta i dess närhet?

Kortare föreläsningar kommer att varvas med gemensamma reflektioner.

Workshop för enbart kuratorer är tänkt att vara en återkommande satsning från PKC och förutom kunskapsdelning också att vara ett tillfälle till nätverkande och diskutera framtida utbildningssatsningar för kuratorer som PKC kan anordna.

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Torsdag den 24 oktober kl. 12.45–16.00 (12.45–13.00 registering)

Plats

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Josabethsalen

Målgrupp

Kuratorer i palliativ vård

Workshopledare

Lisa Sand, socionom, med dr

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2019-10-18)