Datum

25 mars 2021, kl. 14.30–15.15

Upplägget är 30 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion.

Lärandemål

Efter utbildningen ska deltagaren ha förvärvat kunskaper att:

  • Reflektera kring symtombedömning, hantering och utvärdering i samband med palliativ vård
  • Utvärdera rutiner och riktlinjer för symtombedömning vid palliativ vård

Föreläsare

Carina Lundh Hagelin – Leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska, lektor, docent i vårdvetenskap, inriktning onkologi och palliativ vård, samt studierektor forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Målgrupp

OBS: Denna utbildning riktar sig specifikt till team som arbetar med specialiserad palliativ vård inom Region Stockholm.

Kostnad

Kostnadsfritt.

OBS: Denna utbildning är endast för ASIH- och SPSV-verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2021-03-23)