Inom den specialiserade vården oavsett vård i hemmet med ASIH eller på palliativ slutenvårdsavdelning behövs specifik kompentens för att hantera de allra svåraste smärttillstånden. Utbildningen ges i samarbete med Stockholms Sjukhem och syftar till att ge sjuksköterskor och läkare spetskunskaper avseende avancerad smärtlindring och palliativ sedering.

Innehåll

  • Behandlingsstrategier vid smärta
  • Smärtbehandling med metadon, ketamin, smärtpumpar
  • Prognostisering
  • Palliativ sedering
  • Omvårdnadsaspekter vid smärtbehandling och palliativ sedering

Målgrupp

Läkare och sjuksköterskor som arbetar inom specialiserad palliativ vård

Medverkande

Läkare och sjuksköterskor från på Stockholms sjukhem

Kostnad

Kostnadsfritt för deltagare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm (fika ingår – lunch betalar man själv)
Övriga betalar: 1000 kr + moms

Plats

OBS: Utbildningen äger rum i Aulan, Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22
www.stockholmssjukhem.se/kontakt/hitta-hit

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 25 november 2020.

OBS! På grund av semesterbemanning på kontoret förekommer längre handläggningstider under sommaren, men det går naturligtvis bra att anmäla sig till kurser som vanligt! Anmälningsbekräftelser skickas ut så snart som möjligt.

Fysiska/virtuella utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen kan komma att senareläggas och/eller genomföras online snarare än fysiskt. Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLSO:s riktlinjer. Informationen uppdateras löpande.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev