Inom den specialiserade vården oavsett vård i hemmet med ASIH eller på palliativ slutenvårdsavdelning behövs specifik kompentens för att hantera de allra svåraste smärttillstånden. Utbildningen ges i samarbete med Stockholms Sjukhem och syftar till att ge sjuksköterskor och läkare spetskunskaper avseende avancerad smärtlindring och palliativ sedering.

Innehåll

  • Behandlingsstrategier vid smärta
  • Smärtbehandling med metadon, ketamin, smärtpumpar
  • Prognostisering
  • Palliativ sedering
  • Omvårdnadsaspekter vid smärtbehandling och palliativ sedering

Målgrupp

Läkare och sjuksköterskor som arbetar inom specialiserad palliativ vård, och som är anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm.

Övriga kan delta i mån av plats.

Medverkande

Läkare och sjuksköterskor från på Stockholms sjukhem

Kostnad

  • Kostnadsfritt för deltagare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm (fika ingår – lunch betalar man själv).
  • 1500 kr för de som ej arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Kan delta i mån av plats.

Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Plats

Digitalt via Microsoft Teams. Anslutningslänk skickas ut till anmälda innan kurstillfället.

Anmälan

Formuläret är nu stängt. (2021-03-29)