Observera att föreläsningen är enbart öppen för specialiserade palliativa enheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Innehåll

  • Fem goda skäl att ansluta ALS-patienter till ASIH
  • Patienten, anhöriga, personliga assistenter - stödbehov, suicidrisk
  • Hur lång kan vårdtiden vara?  sjukdomsförlopp?
  • ASIH, neurologmottagningen, andningsmottagningen, NRC – vem gör vad?
  • ASIH-teamets olika yrkesgrupper 
  • Akuta komplikationer – symtomlindring (oro/ångest, saliv/slem, dyspné), hjälpmedel

Datum

11 nov 2021, kl. 14.30–15.15

Upplägget är 30 minuter föreläsning och 15 minuter för frågor och diskussion.

Föreläsare

  • Maria Ranch Lundin – specialist i palliativ medicin och allmänmedicin, ASIH Stockholm Södra
  • Lars Åkerberg – specialist i palliativ medicin och internmedicin, ASIH Stockholm Södra

Målgrupp

Team som arbetar inom den specialiserade palliativ vården på uppdrag av Region Stockholm.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 8 november 2021. Du får en bekräftelse via e-post. Länk skickas ut innan föreläsningen.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*