Innehåll

Palliativ cytostatika ges framför allt som livsförlängande behandling och kopplas ofta ihop med biverkningar som illamående. Men kan cytostatika lindra symtom, om metastaserna minskar?

  • Hur är effekten på skelettsmärta och neuropatisk smärta i lyckade fall?Kan framgångsrik behandling rent av minska illamående, vid G-I cancer?
  • Finns det möjlighet att påverka dyspné och trötthet?
  • Vilken existentiell betydelse har möjligheten att få palliativ cytostatika?

Föreläsare

Peter Strang – onkolog och professor i palliativ medicin vid KI, vetenskaplig ledare Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län och processledare för palliativ vård på RCC Stockholm Gotland.

Kostnad

Kostnadsfritt för alla

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2021-04-19)