PKC erbjuder dig som är Palliativt ombud en fördjupningsutbildning om de existentiella frågorna hos äldre. Utbildningen består av två delar:

  1. Webbutbildning. Inför utbildningsdagen gör du webbutbildningen om de existentiella frågorna hos äldre som kommer att finnas på PKC:s hemsida.
  2. Utbildningsdagen. Dagen består av en workshop där innehållet i webbutbildningen följs upp med patientfall med koppling till kunskap om de existentiella frågorna.

Under dagen kommer vi att samtala om hur du som Palliativt ombud kan stötta dina kollegor i dessa frågor.

Målgrupp

Palliativa ombud utbildade av PKC

Datum

26 januari 2021, 08.30–16.00 (registrering från kl. 8.15)

OBS: Nytt datum. Tidigare datum var 18/11 2020.

Kursledare

Medarbetare från PKC

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 14 januari 2021.

OBS! På grund av semesterbemanning på kontoret förekommer längre handläggningstider under sommaren, men det går naturligtvis bra att anmäla sig till kurser som vanligt! Anmälningsbekräftelser skickas ut så snart som möjligt.

Fysiska/virtuella utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen kan komma att senareläggas och/eller genomföras online snarare än fysiskt. Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLSO:s riktlinjer. Informationen uppdateras löpande.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev