PKC erbjuder dig som är Palliativt ombud en fördjupningsutbildning om de existentiella frågorna hos äldre. Utbildningen består av två delar:

  1. Webbutbildning. Inför utbildningsdagen gör du webbutbildningen om de existentiella frågorna hos äldre som kommer att finnas på PKC:s hemsida.
  2. Utbildningsdagen. Dagen består av en workshop där innehållet i webbutbildningen följs upp med patientfall med koppling till kunskap om de existentiella frågorna.

Under dagen kommer vi att samtala om hur du som Palliativt ombud kan stötta dina kollegor i dessa frågor.

Målgrupp

Palliativa ombud utbildade av PKC

Datum

20 april 2021, 08.30–16.00 (registrering från kl. 8.15)

OBS: Nytt datum

Kursledare

Medarbetare från PKC

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 6 april 2021.

Fysiska/virtuella utbildningstillfällen

Många av våra planerade utbildningstillfällen kommer att genomföras online, som en följd av utbrottet av covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLSO:s riktlinjer. Informationen uppdateras löpande.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev