Hur ska jag prata om prognos och framtid?
Hur möter jag patientens reaktioner på negativa besked?
Hur bemöter jag patient och närståendes oro och frågor?
Hur balanserar jag ärlighet och hopp?

Är det här frågor som du funderar på kring dina svåra samtal? I så fall är du inte ensam! Bland de över 600 specialister och ST-läkare som gått samtalskursen De Nödvändiga Samtalen är detta återkommande utmaningar. Så här säger några av deltagarna:

En fantastisk kurs, har redan hunnit applicera det på jobbet med överraskande gott resultat. Vill framföra riktigt stort tack, nog den viktigaste kursen jag gått!”

”Fått bra ramar som man kan falla tillbaka på när man känner att samtalet inte flyter på eller man inte vet vad man ska gå vidare med i svåra situationer.”

”Det är oerhört värdefull träning som borde vara obligatorisk inom läkarkåren för att förbättra mötet med patienten och även minska stress och underlätta arbetsmiljön för läkarna.”

Lärandemål

Att deltagarna skall:

  • bli tryggare i rollen som ledare av svåra samtal
  • ha lärt sig konkreta verktyg för samtal med patienter och närstående om svåra besked, allvarlig information, försämring av sjukdomen, eller när döden närmar sig.
  • ha fått förutsättningar för fortsatt personligt lärande i sin professionella vardag.

Under kursen ges stort utrymme för deltagarna att påverka vilka samtalstyper och situationer de tränar på.

Målgrupp

Läkare som möter patienter med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska förluster, och som är anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm.

Övriga deltagare är välkomna i mån av plats.

Mer om kursen

De Nödvändiga Samtalen bygger på väl dokumenterade metoder och praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter. En del deltagare är lite spända inför samtalsträningen, vid kursens slut är det träningen många vill ha ännu mer av. Kursen uppfyller SOSFS 2015:8 för hela delmål b1 samt för momentet respektfullt bemötande inom delmål a2 och momentet genomföra brytpunktsamtal inom delmål b5.

Särskild information angående covid-19

Kursen genomförs med iakttagande av riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm. Vi säkerställer att lokalerna ger utrymme att upprätthålla tillräckliga avstånd och deltagarna ansvarar för att hålla avstånd och god handhygien, samt att inte delta om man känner sjukdomssymptom. Blir det förändrade riktlinjer kan kursen komma att genomföras digitalt. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta Palliativt kunskapscentrum på pkc.slso@sll.se

Kursledare och skådespelare

Anders Danielsson är kursansvarig och leder utvecklingen av DNS och andra kommunikationskurser inom Palliativt utvecklingscentrum i Lund. Anders är gestaltpsykoterapeut och konsult med inriktning på utbildning och träning i ledarskap och kommunikation i arbetslivet, och arbetar även med handledning individuellt och i grupp.

Anna Wrangsjö är specialist i onkologi och har en grundutbildning i psykoterapi och en specialistutbildning i ACT. Anna har jobbat på bröstmottagningen på onkologen och har även cancerpatienter i patienter och samtalsgrupper med palliativa patienter. Hon jobbar nu främst med cancerrehabilitering av både kurativa och palliativa patienter.

Skådespelare är Jan Halling och Jarinja Thelestam Mark. Båda har varit med i framtagandet av konceptet och har medverkat i flertalet genomförda kurser.

Kurslitteratur

Mastering communication with seriously ill patients. Balancing Honesty with Empathy and Hope” av Anthony Back m fl.

Kostnad

7000 kr inkl. kursbok och kursmaterial. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.
OBS! Arbetar man inom cancervården finansieras kursen av RCC Stockholm Gotland.
Ange detta i anmälan i rutan för fakturaadress.
Frågor kring detta skickas till fredrik.sandlund@sll.se

Datum

29–30 september 2021

Plats

Digitalt eller i lokaler på Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Boende

Boende ordnar deltagarna själva.

Anmälan

Kurstillfället är nu fulltecknat. (2021-08-31)

Fick du inte plats? Utbildningen erbjuds även 8–9 december 2021.