Observera att kursen riktar sig till undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssköterskor inom primärvård i Region Stockholm.

Program

 • Bakgrund till smärta
 • Hur skiljer sig smärta hos äldre jämfört med yngre?
 • Ovanliga tecken på smärta: nytillkommen oro, illamående mm.
 • Bedömning och fördjupning
 • Omvårdnadsåtgärder
 • Läkemedelsbehandling – fördelar och risker
 • Smärta och demenssjukdom
 • Praktiska råd

Lärandemål

 • Få ökad kunskap om olika typer av smärta
 • Upptäcka smärta vid demenssjukdom
 • Kunna bemöta patientens omvårdnadsbehov vid olika typer av smärta

Datum

14 oktober 2021, kl. 13.30–15.00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Föreläsare

Peter Strang – överläkare och professor, Palliativt Kunskapscentrum samt Karolinska institutet

Målgrupp

Undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssköterskor inom primärvård i Region Stockholm.

Kostnad

Kostnadsfritt

Övrigt

Efter fortbildningen får deltagarna Peter Strangs bok ”Smärta hos äldre” skickad till sig.

Anmälan

Via e-post till Marie Hjerpe marie.hjerpe@sll.se, senast den 11 oktober 2021.

OBS: Det är en fördel om du i innan utbildningen går igenom PKC:s webbutbildning "Smärta hos äldre". Läs mer om den här.