Symtomlindring på avancerad nivå för läkare

Att fatta beslut om insatser och rätt vårdnivå kan ibland vara svårt, är patienten akut sjuk eller i livets slutskede? Hur kan vi optimera vården och ge god symtomlindring vid svår obotlig sjukdom? Utbildningen syftar till att stärka din kunskap inom dessa områden, tillföra nya verktyg för att minska lidande och ge patienter bästa möjliga livskvalitet i livets slut.

Utbildningen går igenom

Behandlingsstrategier vid:

 • Komplex smärta
 • Illamående
 • Subileus/ileus
 • Akut dyspné
 • Dödsångest
 • Delirium i livets slutskede

Utmaningar i livets slutskede:

 • Prognostisering
 • Palliativ sedering
 • Nutrition och vätskebehandling
 • Behandlingsbegränsningar

Lärandeaktiviteter:

Interaktiva föreläsningar, falldiskussioner i smågrupper och digitala quiz.

Målgrupp

Erfarna läkare som arbetar inom akutsjukvården, som är anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm

OBS! Detta är inte en kurs som uppfyller mål på B- eller C-nivå. För detta syfte finns särskilda kurser.

Datum

Utbildningen är inställd

Kursledare

Staffan Lundström, onkolog, överläkare, specialist i palliativ medicin

Föreläsare

 • Jonas Bergström, geriatriker, överläkare, specialist i palliativ medicin
 • Christel Hedman, onkolog, överläkare, specialist i palliativ medicin
 • Franziska Edvinsson, onkolog, överläkare
 • Per Furst, geriatriker, överläkare, specialist i palliativ medicin

Kostnad

2000 kr + moms (fika och lunch ingår)

Plats

OBS: Utbildningen äger rum i Aulan, Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22
www.stockholmssjukhem.se/kontakt/hitta-hit

Anmälan

Utbildningen har ställts in. Vi beklagar. (2020-12-07)

Utbildning inställd

Den ökade smittspridningen av covid-19 i Region Stockholm leder tyvärr till att en del utbildningar kan komma att ställas in. Utbildningar genomförs så lång det är möjligt online, men ibland är det inte möjligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Länsstyrelsens rekommendationer.