Symtomlindring på avancerad nivå för läkare

Att fatta beslut om insatser och rätt vårdnivå kan ibland vara svårt, är patienten akut sjuk eller i livets slutskede? Hur kan vi optimera vården och ge god symtomlindring vid svår obotlig sjukdom? Utbildningen syftar till att stärka din kunskap inom dessa områden, tillföra nya verktyg för att minska lidande och ge patienter bästa möjliga livskvalitet i livets slut.

Utbildningen går igenom

Behandlingsstrategier vid:

 • Komplex smärta
 • Illamående
 • Subileus/ileus
 • Akut dyspné
 • Dödsångest
 • Delirium i livets slutskede

Utmaningar i livets slutskede:

 • Prognostisering
 • Palliativ sedering
 • Nutrition och vätskebehandling
 • Behandlingsbegränsningar

Lärandeaktiviteter:

Interaktiva föreläsningar, falldiskussioner i smågrupper och digitala quiz.

Målgrupp

Erfarna läkare som arbetar inom akutsjukvården, som är anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm

OBS! Detta är inte en kurs som uppfyller mål på B- eller C-nivå. För detta syfte finns särskilda kurser.

Datum

10–11 februari 2021, 09.00–16.30 (registrering 10/2 från kl. 8.30)

OBS: Nytt datum. Ursprungligt datum var 16–17/9 2020.

Kursledare

Staffan Lundström, onkolog, överläkare, specialist i palliativ medicin

Föreläsare

 • Jonas Bergström, geriatriker, överläkare, specialist i palliativ medicin
 • Christel Hedman, onkolog, överläkare, specialist i palliativ medicin
 • Franziska Edvinsson, onkolog, överläkare
 • Per Furst, geriatriker, överläkare, specialist i palliativ medicin

Kostnad

2000 kr + moms (fika och lunch ingår)

Plats

OBS: Utbildningen äger rum i Aulan, Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22
www.stockholmssjukhem.se/kontakt/hitta-hit

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 1 februari 2021.

Fysiska/virtuella utbildningstillfällen

Många av våra planerade utbildningstillfällen kommer att genomföras online, som en följd av utbrottet av covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLSO:s riktlinjer. Informationen uppdateras löpande.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev