Seminariet belyser palliativ vård av barn och dennes familj och hur vården av barn med palliativa vårdbehov ser ut i Stockholms län. Kommunikation, smärtlindring och patientfall kommer att presenteras liksom visioner för framtidens palliativa vård av barn och familj. Deltagarna får ta del av aktuell forskning om ämnet samt betydelsen av vårdens insatser för de efterlevandes psykiska hälsa.

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Fredag den 6 december 2019, kl. 13.00-16.00 (registering från kl. 12.30)

Plats

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, bottenplan

Målgrupp

Alla yrkeskategorier inom landsting och kommun.

Föreläsare

  • Ulrika Kreicbergs, Leg. Ssk. Med.Dr. Professor i palliativ vård av barn och unga, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Malin Lövgren, Leg.Ssk, Med.Dr. Docent i palliativ vård, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Karin Bäckdal, Leg läk, Lilla Erstagårdens barn och ungdomshospice
  • Helena Bergius, Leg. Ssk., chef, SABH
  • Marita Lagergren Lindberg, Leg. läkare, specialist i palliativ medicin, ASiH Roslagen Förenade Care 
  • Hanna Österholm, Leg. Ssk, chef, ASiH Roslagen Förenade Care.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri!

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 25 november 2019.

Läs mer om hur PKC hanterar personuppgifter

Förnamn*
Efternamn*
E-postadress*
Titel/Yrke*
Arbetsplats
Landsting/Kommun*
Om kommun
Specialkost
Nyhetsbrev