I den palliativa vården, vare sig den bedrivs i hemmet, på sjukhus eller i kommunalt boende, möter vi ofta etiska utmaningar. Men hur hanterar vi dessa problem i våra multiprofessionella team? Hur kan vi arbeta med etiska frågor i vardagen?

Eftermiddagen har målsättning att ge ökad teoretisk kunskap om etiska begrepp och etiska principer, men även ökad praktiskt förmåga att diskutera och reflektera över etiska problem i palliativ vård. Förutom föreläsning och diskussioner, kommer vi tillsammans pröva metoden etikcafé, som kan användas för etiska diskussioner i multiprofessionella team.

Marit Karlsson, överläkare och med lång erfarenhet av palliativ vård leder oss i ett samtal om etik i palliativ vård.

Datum

Tisdag den 3 dec, kl. 13.00-16.00 (Registrering från kl. 12.30)

Plats

Josabetsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, bottenplan

Målgrupp

Alla yrkesgrupper inom landsting och kommun.

Föreläsare

Marit Karlsson, med. dr, överläkare vid LAH Linköping, Region Östergötland och lektor vid IKE, Linköpings universitet

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri!

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 22 november 2019.

Läs mer om hur PKC hanterar personuppgifter

Förnamn*
Efternamn*
E-postadress*
Titel/Yrke*
Arbetsplats
Landsting/Kommun*
Om kommun
Specialkost
Nyhetsbrev