Det här är en utbildning som vi tror kan passa många, men kanske framför allt dig som i arbetet regelbundet möter människor i existentiell kris. Vi hoppas att utbildningen kan få stor betydelse för dig som medarbetare och samtidigt bidra till ett bra omhändertagande av patient och närstående.

Utbildningen är framtagen och hålls av Lisa Sand, socionom och medicine doktor. Lisa har lång erfarenhet av arbete i palliativ vård och är författare till en avhandling om existentiella utmaningar och coping. Hon har också tillsammans med Peter Strang skrivit läroboken ”När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård”.

Under utbildningen varvas teoretiska föreläsningar med tid för reflektion. Reflektionen kommer att ha karaktären av både vårdreflektion och självreflektion.

Exempel på ämnen som kommer att tas upp på föreläsningarna:

 • Den existentiella krisen i palliativ vård
 • Coping, ett skydd mot ångest o uppgivenhet
 • Livskvalitet i närheten av döden
 • Kristeori, en hjälp att förstå egna och andras känslor och reaktioner
 • Att stödja sig själv och andra på bästa möjliga sätt

Lärandemål

Att kunna:

 • Beskriva den palliativa vårdens filosofi och innebörden av centrala begrepp som helhetssyn och livskvalité
 • Känna igen en existentiell kris, beskriva hur denna kan väckas och förstå vad som kan vara stödjande under en sådan kris
 • Känna igen vanliga copingstrategier och förstå copingens funktion
 • Relatera till vikten av personalstöd och beskriva hur ett sådant stöd kan se ut.

Målgrupp

Alla yrkesgrupper som i sitt arbete möter människor i existentiell kris, och som är:

 • Anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm
 • Anställda i samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Haninge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Tyresö, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker
 • Övriga deltagare är välkomna i mån av plats

Datum

 • 5 oktober 2021, kl. 8.00-16.30
 • 12 oktober 2021, kl. 13.00-16.30

OBS: Utbildningen var ursprungligen tänkt att hållas under våren 2021, men har flyttats fram på grund av den fortsatta pandemisituationen.

Plats

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Josabethsalen

Medverkande

Lisa Sand, socionom, med dr

Fika och lunch

För- och eftermiddagsfika ingår båda dagarna, samt lunch dag 1

Kostnad

800 kr exkl. moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Kursen är nu fulltecknad. (2021-09-01)