Innehåll

  • Metoder, praktiska tips och forskning och evidens
  • Barn och unga vuxna
  • Föräldrar
  • The Family Talk Intervention – ett stödprogram till barnfamiljer när en förälder vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård
  • Psykosocialt välbefinnande hos unga vuxna som förlorat en förälder i cancer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till kuratorer.

Föreläsare

  • Rakel Eklund, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, doktorand i palliativ vård, Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  • Anna Zettergren Patzauer, kurator, SABH, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
  • Tina Lundberg, kurator och fil. dr., Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Datum

Onsdag den 25 november kl. 13.00–16.00

Plats

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, bottenplan

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 15 november 2020.

OBS! På grund av semesterbemanning på kontoret förekommer längre handläggningstider under sommaren, men det går naturligtvis bra att anmäla sig till kurser som vanligt! Anmälningsbekräftelser skickas ut så snart som möjligt.

Fysiska/virtuella utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen kan komma att senareläggas och/eller genomföras online snarare än fysiskt. Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLSO:s riktlinjer. Informationen uppdateras löpande.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev