Fatigue är ett av de allra vanligaste och ibland också det allra jobbigaste symtomet hos en person som drabbats av cancer.

Men vad är fatigue egentligen och hur kan man hjälpa en patient med fatigue? Både som arbetsterapeut men också med insatser från hela vårdteamet.

Hanna Rönnqvist, arbetsterapeut på Centrum för Cancerrehabilitering, berättar om den nyaste kunskapen och vad evidensen säger om olika åtgärder. Under eftermiddagen blir det mycket tillfälle till samtal och diskussion.

Workshop för enbart arbetsterapeuter är tänkt att vara en återkommande satsning från PKC och förutom kunskapsdelning också att vara ett tillfälle till nätverkande och diskutera framtida utbildningssatsningar för kuratorer.

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Tisdag den 22 oktober kl. 12.45–16.00 (12.45–13.00 registering)

Plats

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Josabethsalen

Målgrupp

Arbetsterapeuter inom alla vårdformer

Föreläsare

Hanna Rönnqvist, leg arbetsterapeut, Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholms Läns Sjukvårdsområde

Lärandemål

  • att få kunskap om cancerrelaterad fatigue; hur man i dagsläget utreder besvären och vilka förslag till diagnoskriterier som finns
  • fördjupad kunskap om arbetsterapeutiska modeller och teorier som är användbara i det kliniska arbetet
  • information, tips och råd på åtgärder att använda i patientarbetet
  • kunskap om hur teamet kan arbeta med fatigue

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2019-10-16)