Fatigue vid cancer är vanligt och påverkar den cancerberörda på många olika sätt. I dagsläget vet man inte vad som orsakar fatigue, men det pågår forskning inom området som vi kommer att beröra.

  • Hur ser utredning och diagnostikförfarande ut?
  • Vilken information och vilka råd ges för hantering av cancerrelaterad fatigue?
  • Hur ser de fysioterapeutiska insatserna ut vid fatigue?

Föreläsare

  • Pia Mickols, fysioterapeut, Centrum för cancerrehabilitering
  • Hanna Rönnqvist, arbetsterapeut, Centrum för   cancerrehabilitering

Datum

Onsdag den 30 september december, kl. 13.00-16.00

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 20 september 2020.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev