Fatigue vid cancer är vanligt och påverkar den cancerberörda på många olika sätt. I dagsläget vet man inte vad som orsakar fatigue, men det pågår forskning inom området som vi kommer att beröra.

  • Hur ser utredning och diagnostikförfarande ut?
  • Vilken information och vilka råd ges för hantering av cancerrelaterad fatigue?
  • Hur ser de fysioterapeutiska insatserna ut vid fatigue?

Föreläsare

  • Pia Mickols, fysioterapeut, Centrum för cancerrehabilitering
  • Hanna Rönnqvist, arbetsterapeut, Centrum för   cancerrehabilitering

Datum

Onsdag den 30 september december, kl. 13.00-16.00

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 20 september 2020.

OBS! På grund av semesterbemanning på kontoret förekommer längre handläggningstider under sommaren, men det går naturligtvis bra att anmäla sig till kurser som vanligt! Anmälningsbekräftelser skickas ut så snart som möjligt.

Fysiska/virtuella utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen kan komma att senareläggas och/eller genomföras online snarare än fysiskt. Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLSO:s riktlinjer. Informationen uppdateras löpande.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev