Inställda kurser

Ppå grund av rådande situation ställer vi in alla utbildningar hela april.

Nu är det dags för ytterligare en omgång av kursen Grundläggande cancervård.
Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 29 april, 2020.

Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum i Region Stockholm. Dessa verksamheter bidrar gemensamt med resurser och förbereder och genomför kursen tillsammans.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

  • Förklara vad cancer är och vad man vet om orsaker till cancer
  • Redogöra för vanliga behandlingsmetoder kopplat till olika cancerdiagnoser samt risken för olika biverkningar (både akuta och sena) och hur de kan behandlas och lindras
  • Beskriva hur cancervården är organiserad och hur samverkan kan ske med andra vårdaktörer
  • Ha förståelse för patientens behov av vård beroende på sjukdomsskede och särskilja cancerprocessen utifrån en kurativ eller palliativ målsättning.

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Onsdag 29/4, onsdag 6/5 och onsdag 13/5 2020. Klockslag meddelas senare.

Plats

Torsplan, Solnavägen 1E, plan 4, Lokal: Ljung

Målgrupp

Sjuksköterskor, läkare, paramedicinare och undersköterskor inom akutsjukvård, geriatrik, primärvård, basal och avancerad hemsjukvård och specialiserad palliativ vård och vård- och omsorgsboenden.

Kursinnehåll

Kursen kommer att omfatta hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Om återbud ej lämnas debiteras din arbetsplats 1500 kr. Fakturaadress krävs därför vid anmälan.

Ytterligare information

Vid frågor om kursen skicka e-post till pkc.slso@sll.se

Anmälan

Utbildningstillfället är inställt på grund av utbrottet av covid-19. (2020-03-27)

Vi hoppas vi träffas på någon av våra utbildningar i höst.