Datum

27 maj 2021, kl. 14.30–15.15

Upplägget är 30 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion.

Innehåll

Föreläsningen ger en överblick över orsaker, symtom och handläggning av hypercalcemi och tromboembolier vid cancersjukdom. Därtill diskuteras hur dessa tillstånd kan hanteras i livets slut.

Föreläsare

Christel Hedman – Överläkare och med dr, onkolog, specialist i palliativ medicin och verksam vid Stockholms Sjukhem Palliativa Vård och forskare vid Stockholm Sjukhems FoUU-enhet, Karolinska Institutet och Lunds Universitet

Målgrupp

OBS: Denna utbildning riktar sig specifikt till team som arbetar med specialiserad palliativ vård inom Region Stockholm.

Kostnad

Kostnadsfritt.

OBS: Denna utbildning är endast för ASIH- och SPSV-verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2021-05-25)