OBS: Nytt datum för kursen är den 15 december 2021!

En stor del av patienter använder sig av så kallad komplementär- och alternativmedicin i livets slutskede och majoriteten vill ha en dialog med vården kring detta. Under utbildningsdagen får deltagarna ta del av den senaste forskningen kring de vanligast använda komplementärmedicinska metoderna, kunskap om databaser med vetenskaplig information för att kunna ha en kunskapsbaserad dialog med patienter samt ta del av exempel där evidensbaserade metoder kan inlemmas i palliativ vård.

Datum

15 december 2021, kl. 8.30–16.00 (registrering från kl. 8.15)

Plats

Lokal ej fastställd. Mer information kommer.

Målgrupp

Deltagare som är:

 • Anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm
 • Anställda i samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Haninge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Tyresö, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker
 • Övriga deltagare kan delta i mån av plats.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

 • Kunna beskriva användningen av komplementär-, alternativ-, och integrativmedicin inom palliativ vård nationellt och internationellt
 • Kunna redogöra för vanligt förekommande komplementär- och alternativmedicinska metoder i samband med palliativ vård inkl. aktuell forskning kring effekt och säkerhet
 • Ha kännedom om den rättsliga regleringen av komplementär- och alternativmedicinska metoder inkl. växtbaserade läkemedel och kosttillskott.

Preliminärt program

08.15–08.30 Registrering

08.30–09.30 Komplementär- och alternativmedicin inom palliativ vård: en   översikt

09.30–10.00 FIKA

10.00–11.00 Användning av naturpreparat i ett palliativt skede: regulatorisk situation och kunskapsöversikt över populära preparat

11.00–12.00 Akupunktur inom palliativ vård: kunskapsöversikt och klinisk   praxis

12.00–13.00 LUNCH

13.00–14.00 Taktil massage inom palliativ vård: kunskapsöversikt och praktisk demonstration

14.00–14.30 FIKA

14.30–15.30 Musik i livets slutskede 

15.30–16.00 Avslutande reflektioner

Måltider

Vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika. OBS: Lunch ingår ej.

Föreläsare

 • Johanna Hök Nordberg, apotekare, Med. Dr., RCC Stockholm Gotland
 • Katrin Wode, onkolog, verksamhetsutvecklare, RCC Stockholm Gotland
 • Eva Boijner Horwitz, fysioterapeut, Professor Kungliga musikhögskolan i Stockholm
 • Fanny Airosa, sjuksköterska, Med. Dr
 • Bibbi Dumée, fysioterapeut, diplmerad akupunktör, ASIH Stockholm Norr

Kostnad

Kostnadsfritt för deltagande från Region Stockholm och samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Haninge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Tyresö, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

För övriga utgår en kostnad på 1000 kr + moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan. Kan delta i mån av plats.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 1 december 2021.

Fysiska/virtuella utbildningstillfällen

Flertalet av våra utbildningar genomförs online, som en följd av utbrottet av covid-19. Utbildningstillfällen kan ibland även behöva flyttas. Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLSO:s riktlinjer.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev