En stor del av patienter använder sig av sk. komplementär- och alternativmedicin i livets slutskede och majoriteten vill ha en dialog med vården kring detta. Därför erbjuder PKC i samarbete med RCC Stockholm Gotland en utbildningsdag med fokus på aktuell forskning kring komplementärmedicinska metoders effekt och säkerhet.

Under utbildningsdagen får deltagarna ta del av den senaste forskningen kring de vanligast använda komplementärmedicinska metoderna, kunskap om databaser med vetenskaplig information för att kunna ha en kunskapsbaserad dialog med patienter samt ta del av exempel där evidensbaserade metoder kan inlemmas i palliativ vård.

Ladda ner inbjudan med program via länken här intill.

Datum

Måndag den 17 februari 2020, kl. 08:30–16:00

Plats

Josabetsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, bottenplan

Målgrupp

Alla yrkesgrupper både inom region och kommun.

Lärandemål

Att kunna:

  • beskriva användningen av komplementär-, alternativ-, och integrativmedicin inom palliativ vård nationellt och internationellt
  • redogöra för vanligt förekommande komplementär- och alternativmedicinska metoder i samband med palliativ vård inkl. aktuell forskning kring effekt och säkerhet
  • ha kännedom om den rättsliga regleringen av komplementär- och alternativmedicinska metoder inkl. växtbaserade läkemedel och kosttillskott.

Föreläsare

  • Johanna Hök Nordberg, apotekare, Med. Dr., RCC Stockholm Gotland
  • Katrin Wode, onkolog, verksamhetsutvecklare, RCC Stockholm Gotland
  • Sanna Jonsson, fysioterapeut, ASIH Bylegård, Förenade Care
  • Fanny Airosa, sjuksköterska, Med. Dr.
  • Bibbi Dumée, fysioterapeut, diplomerad akupunktör, ASIH Stockholm Norr

Måltider

Vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika. OBS: Lunch ingår ej.

Kostnad

Kostnadsfritt för deltagande från Region Stockholm och samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Tyresö och Vaxholm. För övriga utgår en kostnad på 500kr + moms.

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. Kontakta oss på pkc.slso@sll.se om du vill bli uppsatt på reservlistan. (2020-02-11)