Symtom och symtomlindrande åtgärder kommer beskrivas, samt behandlingsalternativ för dessa patienter. Andningsapparatur såsom ventilatorer, cpap, nebulisatorer, pep-andning, sug- och hostmaskin kommer att beröras.

Kursen kommer att hantera patienter såväl med kroniska tillstånd och behandlingar samt patienter och behandling i palliativt skede.

Kursen kommer att innehålla såväl föreläsning som praktiska moment.

Inbjudan (inklusive program) i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Tisdag den 24 september kl. 13.00–16.00 (12.45–13.00 registering)

Plats

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Josabethsalen

Målgrupp

Fysioterapeuter och sjukgymnaster inom alla vårdformer

Föreläsare

  • Anna Wide – specialistsjukgymnast neurologi, Karolinska universitetssjukhuset

  • Jens Werner – specialistsjukgymnast respiration, Karolinska universitetssjukhuset

Lärandemål

  • Identifiera hypoventilation och sekretproblematik hos patienten.
  • Känna till utrustning som kan vara aktuellt för den andningspåverkade patienten.
  • Kunna känna sig bekväm i att bemöta patienter med nedsatt andningsfunktion.
  • Kunna reflektera över behandlingsalternativ.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerats. (2019-09-15)