Kurs i grundläggande cancervård

  • Startdatum: 2019-01-28 08:00
  • Slutdatum: 2019-02-12 16:00
  • Plats: Torsplan, Solnavägen 1E, plan 4, Lokal: Ljung

En efterfrågad kurs är tillbaka! Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 28/1, 2019.

Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län. Dessa verksamheter bidrar gemensamt med resurser och förbereder och genomför kursen tillsammans.

Inbjudan (inklusive program) i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Kursinnehåll

Kursen kommer att omfatta hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.

Datum

  • Måndag 28 januari 2019, 08.00–16.15
  • Onsdag 6 februari 2019, 08.30–16.00
  • Tisdag 12 februari 2019, 08.30–16.00

Plats

Torsplan, Solnavägen 1E, plan 4, Lokal: Ljung

Målgrupp

Sjuksköterskor, läkare, paramedicinare och undersköterskor inom akutsjukvård, geriatrik, primärvård, basal och avancerad hemsjukvård och specialiserad palliativ vård och vård- och omsorgsboenden.

Lärandemål

  • Förklara vad cancer är och vad man vet om orsaker till cancer
  • Redogöra för vanliga behandlingsmetoder kopplat till olika cancerdiagnoser samt risken för olika biverkningar (både akuta och sena) och hur de kan behandlas och lindras
  • Beskriva hur cancervården är organiserad och hur samverkan kan ske med t.ex. cancerrehabilitering, primärvård, hemsjukvård, ASIH, kommunal vård- och omsorg och den specialiserade palliativa vården
  • Bedöma patientens behov av vård beroende på sjukdomsskede och särskilja cancerprocessen utifrån en kurativ eller palliativ målsättning

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Om återbud ej lämnas debiteras din arbetsplats 1500 kr. Fakturaadress krävs därför vid anmälan.

Anmälan

Utbildningen är nu fullbokad. Fick du inte plats? Utbildningen planeras ges igen i en ny utbildningsomgång kommer att komma i maj 2019. Håll utkik efter mer information. (2018-11-05)