Målgrupp

ST-läkare inom geriatrik men även för ST-läkare inom övriga internmedicinska specialiteter med krav på C5-måluppfyllelse.

Datum

  • 29 januari 2020, 08.30–16.00

Utbildningens upplägg

Utbildningen syftar till att ge fördjupad kunskap om palliativ vård inom aktuell specialitet med målet att självständigt kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård. Med utgångspunkt från olika patientfall förs samtal och diskussioner och kombineras med kortare fördjupande föreläsningsmoment.

Kursintyg på Socialstyrelsens blankett utfärdas.

Medverkande

  • Tora Campbell Chiru – Kirurg, specialist palliativ medicin, palliativ   konsult Södersjukhuset
  • Mikael Kullin – Överläkare Stockholms Sjukhem geriatrik Bromma
  • Peter Strang – Onkolog, professor i palliativ medicin, vetenskaplig   ledare för PKC

Kostnad

1500 kr exkl. moms. Priset inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan

Sista anmälningsdatum har passerat. (2020-01-29)