Målgrupp

ST-läkare inom geriatrik men även för ST-läkare inom övriga internmedicinska specialiteter med krav på C5-måluppfyllelse, och som är anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm.

Datum

18 februari 2021, 08.30–16.00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams och/eller fysiskt i lokal om hälsoläget så tillåter. Mer information och möteslänk kommer till din mejl i god tid före utbildningen.

Utbildningens upplägg

Utbildningen syftar till att ge fördjupad kunskap om palliativ vård inom aktuell specialitet med målet att självständigt kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård. Med utgångspunkt från olika patientfall förs samtal och diskussioner och kombineras med kortare fördjupande föreläsningsmoment.

Kursintyg på Socialstyrelsens blankett utfärdas.

Lärandemål

Utbildningen har följande lärandemål i enlighet med C5-målet: ”Att självständigt kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård”.

Program

Inbjudan med program finns att ladda ner här intill.

Medverkande

  • Tora Campbell Chiru – Kirurg, specialist palliativ medicin, palliativ   konsult Södersjukhuset
  • Mikael Kullin – Överläkare Stockholms Sjukhem geriatrik Bromma
  • Peter Strang – Onkolog, professor i palliativ medicin, vetenskaplig   ledare för PKC

Kostnad

1500 kr exkl. moms. Priset inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 10 januari 2021.

Fysiska/virtuella utbildningstillfällen

Många av våra planerade utbildningstillfällen kommer att genomföras online, som en följd av utbrottet av covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLSO:s riktlinjer. Informationen uppdateras löpande.

Anmälningsformulär

Intyg som önskas*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev