Målgrupp

ST-läkare inom geriatrik men även för ST-läkare inom övriga internmedicinska specialiteter med krav på C5-måluppfyllelse, och som är anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm.

Övriga deltagare är välkomna i mån av plats.

Datum

18 februari 2021, 08.30–16.00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams. Mer information och möteslänk kommer till din mejl i god tid före utbildningen.

Utbildningens upplägg

Utbildningen syftar till att ge fördjupad kunskap om palliativ vård inom aktuell specialitet med målet att självständigt kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård. Med utgångspunkt från olika patientfall förs samtal och diskussioner och kombineras med kortare fördjupande föreläsningsmoment.

Kursintyg på Socialstyrelsens blankett utfärdas.

Lärandemål

Utbildningen har följande lärandemål i enlighet med C5-målet: ”Att självständigt kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård”.

Program

Inbjudan med program finns att ladda ner här intill.

Medverkande

  • Tora Campbell Chiru – Kirurg, specialist palliativ medicin, palliativ   konsult Södersjukhuset
  • Peter Strang – Onkolog, professor i palliativ medicin, vetenskaplig   ledare för PKC

Kostnad

  • 700 kr för läkare inom Region Stockholm.
  • 1500 kr för läkare utanför Region Stockholm.

Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Anmälningsformuläret är nu stängt. (2021-02-16)

Fysiska/virtuella utbildningstillfällen

Flertalet av våra utbildningar genomförs online, som en följd av utbrottet av covid-19. Utbildningstillfällen kan ibland även behöva flyttas. Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLSO:s riktlinjer.