Enligt målbeskrivningen för nivå B5 inom området palliativ medicin för ST-läkare. Den specialistkompetenta läkaren ska

  • kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård i livets slutskede
  • kunna genomföra brytpunktssamtal med patienter och närstående
  • kunna tillämpa grundläggande principer för palliativ symtomlindring med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Dagarna kommer fokusera på hur man initierar palliativ vård, hur man genomför brytpunktssamtal, samt hands-on kunskap kring symtomlindring (t.ex. smärtbehandling, illamående, dyspné och andningssvikt, oro, ångest, depression, kortisonanvändning vid symtom). Praktiska frågeställningar om palliativ vård i hemmet kommer också att beröras.

Kursintyg utfärdas på Socialstyrelsens blankett för ST läkare, efter genomförd utbildning. Fullständig närvaro krävs.

Målgrupp

ST-läkare inom de specialiteter där en 2-dagarsutbildning behövs för att uppnå reell kompetens i enlighet med målbeskrivningen för B5-målen inom palliativ medicin för läkare. Lämpliga specialiteter är t.ex. allmänmedicin, geriatrik, psykiatri, onkologi, lungmedicin, kirurgi, men ST-läkare från alla kliniska specialiteter är förstås välkomna.

Datum

  • 22 september 2020, 08.30–16.15
  • 23 september 2020, 09.00–16.00

Program

Se nedladdningsbart program här intill.

Medverkande

  • Tora Campbell Chiru – kirurg, specialist palliativ medicin , palliativ konsult Södersjukhuset
  • Jonas Bergström – geriatriker, specialist i palliativ medicin , överläkare Stockholms sjukhem
  • Christel Hedman – onkolog, specialist i palliativ medicin, med. dr., överläkare Stockholms Sjukhem
  • Peter Strang – onkolog, professor i palliativ medicin, vetenskaplig ledare för PKC

Kostnad

2500 kr exkl. moms. Priset inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 10 augusti 2020.

OBS! På grund av semesterbemanning på kontoret förekommer längre handläggningstider under sommaren, men det går naturligtvis bra att anmäla sig till kurser som vanligt! Anmälningsbekräftelser skickas ut så snart som möjligt.

Fysiska/virtuella utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen kan komma att senareläggas och/eller genomföras online snarare än fysiskt. Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLSO:s riktlinjer. Informationen uppdateras löpande.

Läs mer om hur PKC hanterar personuppgifter

Förnamn*
Efternamn*
E-postadress*
Personnummer* (krävs för intyg)
Intyg som önskas*
Specialitet*
Arbetsplats*
Studierektor
Specialkost
Fakturaadress*
Organisationsnummer
Nyhetsbrev