Målgrupp

ST-läkare inom de specialiteter där en 2-dagarsutbildning behövs för att uppnå reell kompetens i enlighet med målbeskrivningen för b-5 målen inom palliativ medicin för läkare. Lämpliga specialiteter är t.ex. allmänmedicin, geriatrik, psykiatri, onkologi, lungmedicin, kirurgi, men ST läkare från alla kliniska specialiteter är förstås välkomna.

Datum

  • 27 januari 2020, 08.30–16.15
  • 28 januari 2020, 09.00–16.00

Program

Enligt målbeskrivningen för nivå B5 inom området palliativ medicin för ST-läkare. Den specialistkompetenta läkaren ska

  • kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård i livets slutskede
  • kunna genomföra brytpunktssamtal med patienter och närstående
  • kunna tillämpa grundläggande principer för palliativ symtomlindring med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Dagarna kommer fokusera på hur man initierar palliativ vård, hur man genomför brytpunktssamtal, samt hands-on kunskap kring symtomlindring (t.ex. smärtbehandling, illamående, dyspné och andningssvikt, oro, ångest, depression, kortisonanvändning vid symtom). Praktiska frågeställningar om palliativ vård i hemmet kommer också att beröras.

Kursintyg på Socialstyrelsens blankett utfärdas.

Kostnad

2500 kr exkl. moms. Priset inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan

Utbildningstillfället är nu fullbokat. (2019-11-25)

Utbildningen ges igen hösten 2020: Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål (höst 2020)