Enligt målbeskrivningen för nivå B5 inom området palliativ medicin för ST-läkare. Den specialistkompetenta läkaren ska

  • kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård i livets slutskede
  • kunna genomföra brytpunktssamtal med patienter och närstående
  • kunna tillämpa grundläggande principer för palliativ symtomlindring med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Dagarna kommer fokusera på hur man initierar palliativ vård, hur man genomför brytpunktssamtal, samt hands-on kunskap kring symtomlindring (t.ex. smärtbehandling, illamående, dyspné och andningssvikt, oro, ångest, depression, kortisonanvändning vid symtom). Praktiska frågeställningar om palliativ vård i hemmet kommer också att beröras.

Kursintyg utfärdas på Socialstyrelsens blankett för ST-läkare, efter genomförd utbildning. Fullständig närvaro krävs.

Målgrupp

ST-läkare inom de specialiteter där en 2-dagarsutbildning behövs för att uppnå reell kompetens i enlighet med målbeskrivningen för B5-målen inom palliativ medicin för läkare, och som är anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm.

Lämpliga specialiteter är t.ex. allmänmedicin, geriatrik, psykiatri, onkologi, lungmedicin, kirurgi, men ST-läkare från alla kliniska specialiteter är förstås välkomna.

Datum

  • 16 februari 2021, 08.30–16.15
  • 17 februari 2021, 08.30–16.00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams och/eller fysiskt i lokal om hälsoläget så tillåter. Mer information och möteslänk kommer till din mejl i god tid före utbildningen.

Program

Nedladdningsbart program kommer.

Medverkande

  • Tora Campbell Chiru – kirurg, specialist palliativ medicin , palliativ konsult Södersjukhuset
  • Jonas Bergström – geriatriker, specialist i palliativ medicin , överläkare Stockholms sjukhem
  • Christel Hedman – onkolog, specialist i palliativ medicin, med. dr., överläkare Stockholms Sjukhem
  • Peter Strang – onkolog, professor i palliativ medicin, vetenskaplig ledare för PKC

Kostnad

1000 kr exkl. moms.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 10 januari 2021.

Fysiska/virtuella utbildningstillfällen

Många av våra planerade utbildningstillfällen kommer att genomföras online, som en följd av utbrottet av covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLSO:s riktlinjer. Informationen uppdateras löpande.

Anmälningsformulär

Intyg som önskas*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev