Datum

29 april 2021, kl. 14.30–15.15

Upplägget är 30 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion.

Innehåll

Föreläsningen ger en överblick över hur metadon används mot smärta inom den specialiserade palliativa vården i Sverige. Fokus ligger på föreläsarens forskning i ämnet lågdos metadon i kombination med andra opioider och kommer att innehålla både evidensbaserade fakta och praktiska tips om hur man kan göra och vad man bör tänka på.

Föreläsare

Per Fürst – Överläkare, med. doktor och verksam på Stockholms Sjukhems palliativa vård och forskare på Stockholm Sjukhems FoUU-enhet.

Målgrupp

OBS: Denna utbildning riktar sig specifikt till team som arbetar med specialiserad palliativ vård inom Region Stockholm.

Kostnad

Kostnadsfritt.

OBS: Denna utbildning är endast för ASIH- och SPSV-verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2021-04-28)