Nu är det dags för en ny omgång av vår utbildning med fokus på livskvalité, existentiell kris och coping. Utbildningen tror vi kan passa många men kanske framför allt dig som i arbetet regelbundet möter människor i existentiell kris. Vi hoppas att utbildningen kan få stor betydelse för dig som medarbetare men naturligtvis också bidra till ett bra omhändertagande av patient och närstående.

Utbildningen är framtagen och hålls av Lisa Sand, socionom och medicine doktor. Lisa har lång erfarenhet av arbete i palliativ vård, är författare till en avhandling om existentiella utmaningar och coping. Hon har också tillsammans med Peter Strang skrivit läroboken ”När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård”.

Under tre eftermiddagar kommer teoretiska föreläsningar att varvas med tid för reflektion. Reflektionen kommer att ha karaktären både av vårdreflektion och av självreflektion.

Röster från de som gick utbildningen under vårvintern 2019:

 • "Tid att bromsa in och få möjlighet till reflektion av egna erfarenheter som berörde de olika tema som togs upp."

 • "Handfasta råd och verktyg som omedelbart gav redskap i det praktiska arbetet med patienter."

 • "Allt som sas under kursen var värdefullt. Jag njöt av att lyssna på Lisa Sand. Hon är sååå bra!"

Inbjudan (inklusive program) i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

 • 18/5 2020, kl. 13.00–16.30
 • 28/5 2020, kl. 13.00–16.30
 • 3/6 2020, kl. 13.00–16.30

Plats

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Josabetsalen

Målgrupp

 • Alla yrkesgrupper som i sitt arbete möter människor i existentiell kris
 • Landstingsanställda/privata vårdgivare med landstingsavtal
 • Anställda i samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Tyresö och Vaxholm

Medverkande

Lisa Sand – socionom, med dr.

Lärandemål

 • Beskriva den palliativa vårdens filosofi och innebörden av centrala begrepp som helhetssyn och livskvalité.
 • Känna igen en existentiell kris, beskriva hur denna kan väckas och koppla till vad som kan vara stödjande under en sådan kris.
 • Känna igen vanliga copingstrategier och beskriva copingens funktion.
 • Relatera till vikten av personalstöd och beskriva hur ett sådant stöd kan se ut.

Kostnad

800kr exkl. moms

Anmälan

Utbildningstillfället är inställt på grund av utbrottet av covid-19. (2020-03-27)

Vi hoppas vi träffas på någon av våra utbildningar i höst.