Föreläsningen utgår från teori och praktik och ger bl.a. exempel på hur stöd kan utformas i det dagliga arbetet. Seminariet kommer innehålla föreläsningsdelar men också möjlighet till att ställa frågor.

Lärandemål

Efter utbildningen ska deltagaren ha förvärvat kunskaper att:

  • Förklara innebörden av begreppen närstående och familj i relation till palliativt förhållningssätt
  • Redogöra för närståendes och familjers behov av stöd och olika stödinsatser (interventioner) som kan användas för att bemöta stödbehoven
  • Kritiskt granska eget förhållningssätt till närstående och familjers sätt att hantera komplexa livssituationer

Föreläsare

Anette Alvariza, professor i palliativ vård, och specialistsjuksköterska i cancervård, på Palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt vårdutvecklingsledare vid Capio ASIH och palliativ vård, Dalens sjukhus.

Målgrupp

Alla yrkesgrupper som är:

  • Anställda inom Region Stockholm och vårdgivare med avtal med Region Stockholm
  • Anställda i samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Tyresö, Vallentuna, Vaxholm och Upplands-Bro
  • Övriga deltagare är välkomna mot en kostnad (se nedan).

Datum

26 maj 2021, kl. 13:00–16:00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams.

Kostnad

Kostnadsfritt för deltagande från Region Stockholm och samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Tyresö, Vallentuna, Vaxholm och Upplands-Bro.

För övriga utgår en kostnad på 500 kr + moms. Vänligen ange fakturaadress i anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2021-05-25)