Frågan om nutrition i livets slut är svår och fylld med olika ställningstagande som behöver göras. Dietisten blir ofta inkopplad i svåra patientfall där det är viktigt att veta vad målet med vården är för att kunna ge rätt råd. Det är också viktigt att ha kunskap om vad forskning och evidens säger.

I denna workshop redogör Peter Strang för vad ESPEN säger om nutrition i palliativ vård. Vidare kommer vi under eftermiddagen få möjligheten i grupp och tillsammans fördjupa oss i ett antal patientfall. Denna del av workshopen leds av Tora Campbell Chiru som är läkare och palliativ konsult på Södersjukhuset.

Workshop för enbart dietister är tänkt att vara en återkommande satsning från PKC och förutom kunskapsdelning också att vara ett tillfälle till nätverkande och diskutera framtida utbildningssatsningar för dietister som PKC kan anordna.

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Torsdag den 10 oktober kl. 12.45–16.00 (12.45–13.00 registering)

Plats

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Josabethsalen

Målgrupp

Dietister som möter patienter i palliativt skede

Föreläsare

  • Peter Strang, professor i palliativ medicin
  • Tora Campbell Chiru, kirurg, specialist i palliativ medicin och palliativ konsult på Södersjukhuset

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2019-10-07)