När en människa närmar sig livets slut kan den personen och dess anhöriga ha olika önskemål beroende på dess religiösa tillhörighet. Vad kan vi inom vården och omsorgen om det och vilken kunskap behöver vi?

Under denna workshop får vi tillsammans med företrädare för olika religioner och trosuppfattningar veta mera om vad vi som vårdpersonal kan behöva kunna. Det blir fokus på det praktiska som har med kultur och religion att göra, inför den sista vårdtiden, döendet och tiden efter. Välkommen till en spännande eftermiddag!

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Onsdagen den 19 februari 2020

Plats

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Målgrupp

Alla medarbetare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm och på uppdrag av de samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Tyresö och Vaxholm.

Föreläsare

  • Mona Westerlund Lindberg – sjukhuspräst, Nya Karolinska Solna

  • Camilla Vinberg Österberg – Präst inom Andlig vård i hälso- och   sjukvården, Ersta diakoni

  • Företrädare för olika religioner och trosuppfattningar

Kostnad

Kostnadsfritt för deltagande från Region Stockholm och samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Tyresö och Vaxholm. För övriga utgår en kostnad på 500kr + moms.

Anmälan

Sista anmälningsdatum har passerat. (2020-02-12)