Palliativ vård – en introduktion (vår 2019)

 • Startdatum: 2019-05-14 08:30
 • Slutdatum: 2019-05-14 16:00
 • Plats: Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, bottenplan

En kostnadsfri heldags introduktionsutbildning i palliativ vård.

Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende, väl tillämplig både inom landstingets vård och inom kommunens verksamheter. Med stöd av patientfall går vi igenom  grunderna i palliativ vård blandat med teori och grupparbete.

Efter utbildningen ska deltagaren ha förvärvat kunskaper i att:

 • redogöra för vad palliativ vård och förhållningssätt innebär
 • identifiera patientens behov av palliativ vård i tidig och sen fas
 • identifiera viktiga omvårdnadsåtgärder i livets slutskede

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Tisdag den 14 maj 2019, kl. 08.30-16.00

Plats

Josabetsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, bottenplan

Målgrupp

För personal, oavsett yrkesgrupp, som är ny och/eller är i behov av att få en grundläggande introduktion om palliativ vård, och som är:

 • Landstingsanställda/privata vårdgivare med landstingsavtal
 • Anställda i  samfinansierande kommuner; Danderyd, Ekerö, Nacka, Nykvarn, Salem, Solna och Stockholm

Medverkande

 • Zahra Ousi, sjuksköterska, vårdutvecklare - PKC
 • Ingeli Simmross, sjuksköterska, vårdutvecklare – PKC
 • Kerstin Witalis, sjuksköterska, vårdutvecklare  – PKC
 • Peter Strang, onkolog, professor i palliativ medicin, vetenskaplig ledare för PKC

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri! Dock utgår en kostnad på 1000 kr om ej återbud lämnas.

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2019-05-02)