Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende, väl tillämplig både inom landstingets vård och inom kommunens verksamheter. Med stöd av patientfall går vi igenom  grunderna i palliativ vård blandat med teori och grupparbete.

Efter utbildningen ska deltagaren ha förvärvat kunskaper i att:

  • redogöra för vad palliativ vård och förhållningssätt innebär
  • identifiera patientens behov av palliativ vård i tidig och sen fas
  • identifiera viktiga omvårdnadsåtgärder i livets slutskede

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Tisdag den 1 okt 2019 kl. 8:30-16:00

Plats

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, bottenplan

Målgrupp

För personal, oavsett yrkesgrupp, som är ny och/eller är i behov av att få en grundläggande introduktion om palliativ vård, och som är:

  • Landstingsanställda/privata vårdgivare med landstingsavtal
  • Anställda i samfinansierande kommuner; Danderyd, Ekerö, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Salem, Solna, Stockholms stad och Tyresö

Medverkande

  • Ingeli Simmross, sjuksköterska, vårdutvecklare PKC
  • Kerstin Witalis, sjuksköterska, vårdutvecklare PKC
  • Linda Björkhem Bergman, överläkare, ASIH Stockholm Södra
  • Fredrik Sandlund, verksamhetschef PKC

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri! Dock utgår en kostnad på 1000 kr om ej återbud lämnas.

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2019-09-28)