Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende, väl tillämplig både inom landstingets vård och inom kommunens verksamheter. Med stöd av patientfall går vi igenom  grunderna i palliativ vård blandat med teori och grupparbete.

Efter utbildningen ska deltagaren ha förvärvat kunskaper i att:

  • redogöra för vad palliativ vård och förhållningssätt innebär
  • identifiera patientens behov av palliativ vård i tidig och sen fas
  • identifiera viktiga omvårdnadsåtgärder i livets slutskede

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Tisdag den 17 mars 2020 kl. 8:30-16:00

OBS: Utbildningen är inställd på grund av utbrottet av COVID-19.

Plats

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, bottenplan

Målgrupp

För personal, oavsett yrkesgrupp, som är ny och/eller är i behov av att få en grundläggande introduktion om palliativ vård, och som är:

  • Landstingsanställda/privata vårdgivare med landstingsavtal
  • Anställda i samfinansierande kommuner; Danderyd, Ekerö, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Tyresö och Vaxholm

Medverkande

  • Ingeli Simmross, sjuksköterska, vårdutvecklare PKC
  • Kerstin Witalis, sjuksköterska, vårdutvecklare PKC
  • Peter Strang, onkolog, professor i palliativ medicin, vetenskaplig ledare för PKC
  • Fredrik Sandlund, verksamhetschef PKC

Förtäring

Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår. Lunch står man för själv. Restaurang finns på sjukhuset och i närheten

Kostnad

Kostnadsfritt för deltagande från Region Stockholm och samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Tyresö och Vaxholm. För övriga utgår en kostnad på 1000kr + moms.

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2020-03-11)

OBS: Utbildningen är inställd på grund av utbrottet av COVID-19. (2020-03-16)